ετεοδμώς

ἐτεοδμώς, -ῶος, ή ἐτεόδμως, -ωος, ὁ (Α)
τίμιος, πιστός, δούλος.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ετεός «αληθινός, γνήσιος» + δμως «δούλος»].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.